Focus

Published on septembrie 21st, 2014 | by Cristina Toderaş

0

De ce am înfiinţat ARCU

[Recent, a luat fiinţă ARCU – Asociaţia Română a Consumatorilor de Utilităţi, care vizează apărarea drepturilor consumatorilor de utilităţi, drepturi frecvent afectate negativ de politicile implementate în România şi de practicile marilor companii, dar şi ale guvernelor autohtone. Prezentăm mai jos, în textul trimis de Cristina Toderaş, obiectivele ARCU – Redacţia]

Companiile din sectorul energetic, indubitabil marii – dacă nu chiar singurii – câştigători ai liberalizării pieţelor de energie, sunt organizate şi îşi promovează interesele de mulţi ani, prin mai multe organizaţii şi asociaţii de profil.

Câte asemenea asociaţii sunt dedicate intereselor consumatorilor de energie, în special celor mici şi mijocii?

Companiile din sectorul energetic nu sunt doar ‘pepiniera’ de cadre – mai ales de conducere – ale ANRE, care decide asupra facturilor noastre, şi, din păcate, asupra perspectivelor noastre economice. Aceste companii sunt şi beneficiarii reglementărilor emise de ANRE.

Literatura de specialitate foloseşte termenii de ‘regulatory capture’ şi ‘regulatory holdup’ pentru a identifica situaţii de genul celor descrise de economistul american George Singer care spunea că reglementarea este o regulă “obţinută de industrie (industria reglementată) şi formulată şi implementată în primul rậnd pentru beneficiul său”.

Însă :

Nu consumatorii există pentru piaţă ci, din contra,

fără consumatori nu există piaţă.

Nu interesele companiilor de utilităţi ci cele ale consumatorilor trebuie să fie prioritare în legiferarea şi reglementarea pieţelor de utilităţi.

Se afirmă că prin liberalizare pieţele de utilităţi din România vor fi aliniate la standardele europene dar se uită că, în promovarea climatului concurenţial, legislaţia europeană acordă rolul prioritar consumatorului şi nu companiilor de utilităţi.

Conştienţi de deplina aplicabilitate a celor de mai sus în spaţiul reglementării româneşti, am pornit acest proiect – construcţia Asociaţiei Române a Consumatorilor de Utilităţi – cu scopul de a reda consumatorului român de utilităţi, în special casnic sau IMM (cei veşnic trecuţi cu vederea de autorităţi) rolul prioritar pe care trebuie să îl aibă, în construcţia instituţională a pieţelor, faţă de companiile producătoare, transportatoare, distribuitoare şi celalalte din acest domeniu de activitate.

În acest sens, ARCU va oferi o voce şi, în acelaşi timp, o pârghie instituţională consumatorilor de utilităţi, cei care de fapt, plătesc erorile, incompetenţa şi corupţia celor care decid pentru ei, cât şi cui trebuie să plătească pentru a beneficia de realizarea dreptului fundamental la un trai decent, respectiv al dreptului la dezvoltare economică şi socială.

Ce putem face pentru consumatorii de utilităţi

Datorită caracterului de consum cvasi-universal al utilităţilor, problemele care apar în relaţia contractuală a unui consumator cu furnizorul său apar în multe alte cazuri. Chiar dacă un consumator se confruntă cu o problemă pe care nu a mai întậlnit-o sau de care nu a mai auzit, în ansamblul numărului mare de consumatori de utilităţi, se confruntă şi (mulţi) alţii cu acelaşi tip de probleme.

De exemplu, în calitate de consumator de gaze naturale, aveţi dreptul :

–  să primiţi banii din regularizarea citirilor,  nu să aşteptaţi compensarea acestora în contul viitoarelor facturi;

Mai ales pe timp de vară, puteţi fi în situaţia de a avea de încasat o sumă semnificativă de la furnizor (apare cu semnul ‘– ’  pe factură) iar compensarea ei din consumul lunar poate echivala cu stingerea ei abia în octombrie când veţi începe din nou să consumaţi gaze pentru încălzire. În tot acest timp, l-aţi finanţat gratuit pe furnizorul dvs de gaze; aţi fi putut folosi dvs aceşti bani.

–  dacă nu primiţi banii în termen de 30 de zile, aveţi dreptul la majorări de întârziere în cuantum de 0,04%/ zi;

La un sold de încasat de 1000 lei, în 30 de zile, majorările care vi se cuvin ar fi de 12 lei.  Atât aţi plăti şi dvs furnizorului dacă aţi întârzia plata!

–  să primiţi preavizul de deconectare înainte de deconectarea propriu-zisă;

–  dacă între timp aţi achitat factura, nu vi se poate factura costul de deplasare al echipei de debranşare.

Dacă v-aţi confruntat cu asemenea situaţii sau altele similare, poate veţi considera că pentru a recupera 80-100 lei facturaţi nejustificat sau care vi se cuvin din imobilizarea sumelor la care aveţi dreptul de către furnizor, nu merită efortul de a acţiona pe toate căile legale spre a vă recupera paguba. Şi aveţi dreptate! 100 lei pagubă nu merită efortul dvs. de a da în judecată furnizorul de gaze sau electricitate pentru recuperarea lor.

Însă recuperarea – în timp, chiar prevenirea – devine posibilă la nivelul unui grup mult mai mare de consumatori care au suferit acelaşi tip de prejudiciu şi care, în plus, dispun de expertiza necesară în reglementările aplicabile consumului de electricitate, gaze sau apă. Un astfel de grup este cel format din membrii ARCU!

Există şi o serie de alte probleme, apărute în cadrul sectorului de utilităţi, care depăşesc sfera strictă a relaţiei consumator-furnizor. De exemplu, deciziile de liberalizare a pieţei şi preţurilor la energie, a exportului de gaze naturale, licitaţiile publice – sau mai puţin publice – efectuate de companiile din aceste sectoare sau numirea conducerilor acestora. În final, toate greşelile, neglijenţele sau eventual, corupţia, în derularea activităţilor autorităţilor sau companiilor din sectoarele de utilităţi, se contabilizează în facturile pe care le plătim în calitate de consumatori. Ca atare, este dreptul şi interesul nostru să cunoaştem ce se întậmplă în procesul de reglementare sau în modul de conducere al unei astfel de companii.

Prin urmare, ARCU va analiza şi aspectele ce ţin de cadrul de reglementare, respectiv de activitatea companiilor de utilităţi întrucật aceştia sunt factorii care determină în mod real nivelul facturilor şi calitatea serviciilor pe care le primim. Rezultatele acestor analize vor fi făcute publice iar modul în care vom susţine drepturile şi interesele consumatorilor va fi adaptat fiecărei situaţii.

În acest sens, în următoarele săptămậni vom publica analiza noastră asupra procedurii şi actelor normative prin care s-a realizat liberalizarea pieţei şi a exportului de gaze, respectiv a efectelor acestora în preţul final pe care îl plătim la gazele naturale.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑