Focus

Published on ianuarie 29th, 2016 | by Alexandru Mamina

0

Sub zodia lipsei de criterii

În anumite împrejurări comentariile apar de prisos, deoarece faptele sunt grăitoare prin ele însele. Este şi cazul parcursului din ultimul an al doamnei Liliana Toderiuc, ilustrativ pentru lipsa de criterii care se manifestă la nivelul conducerii învăţământului autohton sub guvernele politice şi pretins tehnocratice în egală măsură.

La 28 aprilie 2015 doamna Liliana Toderiuc a dat examen pentru confirmarea în postul pe care-l ocupa, de inspector-general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). Concursul a constat din trei probe: a) curriculum vitae; b) test grilă care să certifice cunoaşterea legislaţiei şi a managementului educaţional; c) interviu şi susţinerea ofertei manageriale. Condiţia era ca la fiecare probă candidatul să primească minimum 35 de puncte. Doamna Liliana Toderiuc a obţinut la curriculum vitae 36,25, la interviu 47, dar la testul grilă numai 24,25. În consecinţă candidatura sa a fost respinsă

Cu toate acestea, a rămas în funcţie până la 1 octombrie 2015 când a demisionat, pentru ca peste trei săptămâni, mai exact la 23 octombrie, să fie numită subsecretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. La 6 ianuarie 2016 a revenit pe postul de inspector-general adjunct la ISMB, detaşată de la minister „în interesul învăţământului”. Exact postul pe care nu-l obţinuse prin concurs!

Actualmente, printre atribuţiile doamnei Liliana Toderiuc se numără şcolarizarea şi transferul elevilor, înscrierea în clasa pregătitoare, evlauarea naţională, admiterea la liceu şi învăţământul particular. Restul e tăcere.

 

 

Tags: , ,


About the Author

Alexandru Mamina este cercetător ştiinţific I la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, în cadrul căruia coordonează „Atelierul pentru studiul ideilor politice contemporane”. Autor al lucrărilor Societate, instituţii, reprezentări sociale – studii de istoria mentalităţilor şi a imaginarului, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998 ; Manual de istorie pentru clasa a VII-a (coautor), Bucureşti, Corint, 1999; Caietul elevului pentru clasa a VII-a (coautor), Bucureşti, Corint, 2000; Manual de istorie universală pentru clasa a XI-a (coautor), Chişinău, Prut Internaţional, 2001; Dimensiunea religioasă a gândirii contrarevoluţionare franceze, Bucureşti, Corint, 2002; Structurile intelectuale ale romantismului revoluţionar şi contrarevoluţionar. Cazurile istoricilor francezi, germani, români, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2007; Paradigme revoluţionare în secolul al XIX-lea (tipuri europene şi manifestări româneşti), Bucureşti, Editura Academiei, 2008; Social-democraţie şi cultură. De la marxism la postmarxism, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2010; Redefinirea identităţii. Pentru o social-democraţie critică, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2010; Marxismul occidental şi marxismul oriental (ideile, societatea, cultura), Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011; Capitalism şi democraţie. Principii, structuri, evoluţie (coordonator), Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2013, *** Cunoaştere şi creaţie: orientări caracteristice în cultura modernă, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2015, Familii politice și familii culturale, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2017, Războiul revoluționar (de la ridicarea în masă la gherila), București, Ed. Militară 2019, Morfologia protestului cultural. Romantism, avangardă, folk-rock, București, Ed. Academiei 2019. A publicat articole de specialitate în „Revista Istorică”, „Studii şi Materiale de Istorie Modernă”, „Revue Roumaine d’Histoire”, „Polis” etc., în periodicele „Cuvântul”, „Cultura”, pe site-ul Critic Atac şi în revista „La Penseé Libre”, care apare în format electronic.Comments are closed.

Back to Top ↑