Focus

Published on ianuarie 17th, 2019 | by Silviu Șomîcu

1

Minerii luptă pentru noi!

Minerii luptă pentru noi, cei care muncim dar suntem disprețuiți și subapreciați… tocmai pentru că muncim. Greva minerilor este îndreptățită și trebuie sprijinită. Rezistența muncitorească are o dimensiune socială şi națională.

Greva minerilor ne arată că în România cei care muncesc și care sunt adevărații producători de valori sunt victimele disprețului și sărăciei. Salariile minerilor au rămas la limita supraviețuirii. De altfel, aceste condiții de muncă şi șomajul cronic din toate centrele muncitoreşti cu tradiție reprezintă principalul motiv pentru care țara este părăsită de milioane de români, plecaţi în cele patru zări ale lumii să își câștige pâinea.

Revendicările minerilor nu sunt pretenții extravagante și exagerate. Ele reflectă condițiile grele de viață și condițiile grele de muncă. Pentru a supraviețui sectorul energetic şi familiile de mineri este nevoie de o actualizare a salariilor lor.

De ceva vreme s-au majorat unele salarii şi pensii. Există salarii exorbitante în administrație la înalți demnitari și funcționari. Există pensii speciale. Salariul muncitorilor rămâne însă la limita supraviețuirii zilnice. Condițiile de muncă sunt de multe ori o primejdie pentru viață. Mediul în care se lucrează este unul care macină sănătatea.

Acțiunea minerilor ne-a amintit despre toate acestea, despre disprețul față de muncă și categoriile lucrătoare, dar nu este numai problema lor, este problema a sute de mii de salariați din România. Iată de ce minerii luptă pentru noi. Lupta lor este o parte din rezistența socială.

Greva minerilor scrie și o pagină în cartea rezistenței naționale: pagina rezistenței la distrugerea economiei românești. Greva minerilor dovedește că munca este singura creatoare de valori și că viaţa noastră mai depinde încă de ceea ce se produce în țară. Sectorul energetic, unul dintre ultimele sectoare economice româneşti, este pe cale să fie distrus, ca multe alte domenii de activitate. Neașteptata acțiune a minerilor a făcut publice problemele grave în care se află sectorul energetic. Lipsa de investiții, lipsa lucrărilor de întreținere a instalațiilor și echipamentelor, au făcut ca acest sector să funcționeze din ce în ce mai greu.

Reducerea continuă de personal a dus la condiții de muncă pentru salariaţi ce depășesc de multe ori Codul Muncii şi la folosirea până la epuizare a instalațiilor, a capacităților de producție. În domeniul hidroenergetic s-a lansat programul demenţial al privatizărilor. Toate aceste privatizări nu pot să fie decât un furt. Această națiune a făcut investiții imense pentru realizarea obiectivelor hidroenergetice ce vor fi vândute pe nimic. Unitățile hidroenergetice au fost construite cu bani mulți, ele sunt exploatate cu bani puțini, dar vor aduce profituri mari. Iată lansat din nou scenariul pe care îl aplică de trei decenii stăpânii României : se împarte la o gașcă de profitori munca unei națiuni și averea țării.

Iată de ce, semnalul de alarmă face parte dintr o acțiune de rezistență naţională, rezistență în apărarea ultimelor rămășițe ale economiei româneşti.

Greva minerilor este în același timp și un semnal de alarmă pentru sistemul instituțional, pentru legislația din România. Acțiunea Minerilor a fost declarată ilegală. Acțiunea Minerilor este însă legitimă.

Sunt toate motivele, regăsite și în valorile fundamentale proclamate de constituție, pentru ca minerii să poată protesta. Există și în practica națională, sau în practica internațională, argumente pentru ca această grevă să poată fi considerată legală. Legea românească o consideră însă ilegală. Legea românească nu asigură dreptul la grevă, așa cum nu asigură nici dreptul la demonstrații pașnice sau dreptul de asociere în sindicate.

În aceste condiții situațiile disperate au condus la demonstrații spontane, recunoscute ca îndreptățite, dar care nu se bucură de protecția legii. Și de aceea nu li se poate asigura o desfășurare pe deplin corectă. La fel se întâmplă și cu grevele. Spontaneitatea nu oferă întotdeauna cel mai bun cadru de desfășurare a unei acțiuni publice. Ea este totuşi mai bună decât lipsa de acțiune. Este însă aproape firesc să fie aceste acțiuni mai puțin coordonate, pentru că și legea sindicatelor pune piedici organizării sindicale, promisiunile de schimbare a acestei legi fiind amânate la infinit de către guvernanți.

Iată de ce greva minerilor este un semnal de alarmă și dezaprobare pentru sistemul legislativ din România, pentru sistemul de drepturi și libertăți promise doar pe hârtie în constituție, în special dreptul la muncă și dreptul la asociere sindicală. Acest sistem legislativ este putred și trebuie schimbat.

Ne trebuie altă lege privind demonstrațiile publice, ne trebuie altă lege privind dreptul la grevă ne trebuie altă lege privind organizarea sindicală. Minerii luptă pentru noi! Ei luptă pentru drepturile celor care muncesc cinstit și greu în condițiile unei Românii plutocratice stăpânite de corupție, de favoritisme, de speculanți și profitori, de marile monopoluri internaționale și de infractorii oligarhi autohtoni. Lupta minerilor este o luptă justă. Lupta minerilor este una dintre puținele acțiuni ale acestui secol, în apărarea drepturilor sociale și a valorilor naționale. Lupta minerilor este lupta României muncitoare, este lupta pentru o Românie suverană independentă energetic și economic.

Iată de ce noi, toți salariații, și toți cei care credem că mai avem dreptul la o patrie, trebuie să susținem această luptă.


About the Author

Inginer, profesor de științe sociale, doctor în istorie, fost deputat în parlamentul României în perioada 1990-1996 din partea FSN și apoi a Partidului Socialist al Muncii, candidat la mai multe rânduri de alegeri din partea Partidului Socialist Român (Partidul Alianța Socialistă).One Response to Minerii luptă pentru noi!

  1. Robin says:

    Asa este!, munca este singura creatoare de valori si nu instrumentele financiare si rentele medievale pe care le instituie acestă asa zis societate democratica.
    Sper ca fața de cerințele minerilor sa se adopte măsuri juste pentru ei si familiile lor. Dar ma îndoiesc ca se vrea asta…

Back to Top ↑