Recenzii

Published on noiembrie 20th, 2019 | by Redactia

0

Târgul de carte: recomandări

A început Târgul de Carte Gaudeamus 2019, ultimul târg de carte important din acest an. Ne facem datoria să semnalăm câteva cărți importante.

Prima dintre ele este Stânga și agenda socială a României, editată de Victoria Stoiciu și Mihai Caradaică (ed. Tritonic, București, 2019), o colecție impresionantă de texte extrem de aplicate, care analizează în profunzime aspecte legate de inegalitate, politici sociale, politici educaționale ș.a.m.d. Autorii demontează o mulțime de mituri ale discursului hegemonic de tranziție: mitul „milioanelor” de asistați sociali, mitul sistemului educațional „reformat”, mitul „antreprenoriatului” etc. Colecția aceasta de texte este fundamentală nu doar pentru înțelegerea în profunzime a realităților sociale din România de azi, dar și ca posibil punct de pornire în construcția ideologică a unei noi stângi post-PSDragnea (dacă nu chiar post-PSD). Cartea a fost intens dezbătută de la momentul apariției, fiind promovată de Fundația Stânga Democratică printr-o serie de întâlniri cu cititorii din toată țara. Poate fi achiziționată în această perioadă și de pe situl editurii Tritonic la un preț mai mic decât cel obișnuit.

Următoarele două cărți pe care le semnalăm sunt scrise de istoricul Alexandru Mamina. Prima este Războiul revoluționar. De la ridicarea în masă la gherila (ed. Militară, București 2019). În această lucrare, scrisă într-un ritm alert și accesibil, autorul realizează o trecere în revistă a câtorva caracteristici și subtilități ale unor războaie declanșate în marginea unor revoluții: războiul din Vandeea, războiul dus de Armata Roșie după revoluția din Octombrie, mișcările de gherilă sud-americane etc. Dorința istoricului este aceea de a demonstra că războaiele revoluționare sunt în principal conflicte fundamental politice. „[Războiul] revoluționar este o altă manieră de a face politică, deci o altă manieră de exercitare sau de preluare a puterii, trebuie observat ca fenomen politic, în relație cu ideologia pe care o afirmă, cu instituțiile și chestiunea legitimității, cu echilibrul de forțe din societate și conjunctura internațională. Politica se regăsește în fenomenologia războiului (măsuri, evoluții, consecințe), precum și în datele sale materiale și morale sau, altfel spus, în acțiunea sesizabilă și în esența specifică.”

Cea de-a doua carte scrisă de dl. Alexandru Mamina este Morfologia protestului cultural. Romantism, avangardă, folk-rock (ed. Academiei, București 2019). Este un studiu inedit pentru spațiul cultural autohton, în centrul său fiind protestul cultural. Comparativ cu cartea precedentă aceasta își propune, așadar, investigarea unui conflict intern de altă natură decât cea a războaielor revoluționare, dar deloc mai puțin interesant. Istoricul reușește să adune la un loc reflecții despre fenomene aparent disparate precum romantismul francez din sec. XIX, avangardismul de la începutul secolului XX sau festivalul de la Woodstock care marchează, în felul și pentru epoca lor, conflicte interne de natură culturală. Ca o concluzie, „protestul cultural este un fenomen specific vremurilor de bunăstare, în care oamenii se confruntă nu neapărat cu lipsurile, cât cu limitările existențiale și dilemele etice ale personalității în raport cu imperativele sociale subordonatoare… precum și cu decalajul dintre principiile și practica regimului”.

Alte cărți recent apărute care vor putea fi găsite la târg:

  • Emanuel Copilaș: Ce ne desparte, Alexandria Publishing House, 2019 (prefața o puteți citi aici)
  • Vasile Ernu: Izgoniții, Polirom, Iași 2019 (volumul al treilea din „trilogia marginalilor”)
  • Costi Rogozanu: Epoca de mijloc, ed. Tact 2019
  • Dinu Guțu, Ciprian State (coord.): Hipsteri, bobos, clase creative, Ed. Cartier 2019


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑