About Elena Dragomir

Elena Dragomir Cercetător în domeniul istoriei, doctor în istorie (2014 - Universitatea din Helsinki, Finlanda), autoarea lucrărilor: Cold War Perceptions: Romania’s policy change towards the Soviet Union, 1960-1964, Cambridge Scholars Publishing, 2015; Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989), vol. 1-2, Cetatea de Scaun, Târgoviste, 2019; Pericolul sovietic. Percepții și relații româno-sovietice în România postbelică, Humanitas, 2019-2020 (ebook);Author Archives: Elena Dragomir


Back to Top ↑