About Victor Rizescu

Victor Rizescu este conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, cu studii de Istorie și de Filozofie la Universitatea din București, la Universitatea Central-Europeană și la Universitatea Oxford și deținând un doctorat în Istorie de la Universitatea Central-Europeană. Predă subiecte de istorie comparativă, sociologie istorică, istorie românească și teorie politică, iar cercetările sale în curs se ocupă cu precădere de relația dintre tipare ideologice și politici publice în istoria României. A participat la conferințe științifice, mese rotunde, seminarii, serii de prelegeri publice și stagii Erasmus organizate în România, Moldova, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Ungaria, Polonia, Estonia, Republica Cehă, Italia, Germania, Norvegia, Marea Britanie, Irlanda și Statele Unite. Articole publicate în periodicele Cartea, Viaţa românească, Revue roumaine, Polis. Revistă de ştiinţe politice, Revista istorică, East-Central Europe, Studia Politica. Romanian Political Science Review, New Europe College Yearbook, European Review of History, Pontes. Review of South-East European Studies, Idei în dialog, Revista 22, Observator cultural, Cuvântul, Sfera politicii, Sociologie românească, Timpul. Cărți publicate: Ideologii româneşti şi est-europene, Bucureşti, Ed. Cuvântul, 2008 (coord.); Tranziţii discursive. Despre agende culturale, istorie intelectuală şi onorabilitate ideologică după comunism, Bucureşti, Corint, 2012; Ideology, Nation and Modernization: Romanian Developments in Theoretical Frameworks, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013; Canonul şi vocile uitate. Secvenţe dintr-o tipologie a gândirii politice româneşti, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015 (ed. a II-a: București, Pro Universitaria 2020, sub tipar); Development, Left and Right: Ideological Entanglements of Reformist Projects in Pre-communist Romania, București, Ed. Universităţii Bucureşti, 2018; Statul bunăstării pe filiera românească. Fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei, București, Pro Universitaria, 2019; Eseuri despre politica memoriei. Accente și recalibrări aniversare, București, Neverland, 2020.Author Archives: Victor Rizescu


Back to Top ↑